• sub
1

翡翠

翡翠

翡翠是中國的代表性寶石之一,象徵健康長壽,順心如意!
 
JF039115-﹝鑽石屋﹞三彩玉翡翠A貨耳環
JF039127-﹝鑽石屋﹞葫蘆翡翠鑲鑽耳環
JA039329-﹝鑽石屋﹞翡翠A貨花形戒指
JD032003-﹝鑽石屋﹞紅翡A貨鑲鑽墜子
JA031840-﹝鑽石屋﹞翡翠A貨戒指 鑲鑽翡翠戒指
JF033538-﹝鑽石屋﹞圓型鑲鑽翡翠耳環
JF033539-﹝鑽石屋﹞圓型鑲鑽翡翠耳環
Total 87 , 1 / 13
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 spacer
品牌故事

品牌故事

Brand Story

優質美鑽

優質美鑽

Quality

款式設計

款式設計

Design

貼心服務

貼心服務

Service