• sub
1

珍珠

珍珠

珍珠稱之為上帝的眼淚,月亮上的寶石,珍珠代表愛、純潔及和平,是月亮女神-戴安娜的最愛!
 
PA039430-﹝鑽石屋﹞珍珠鑲粉紅剛玉戒指
PF039429-﹝鑽石屋﹞珍珠造型耳環
PF039431-﹝鑽石屋﹞珍珠鑲粉紅剛玉耳環
PA039434-﹝鑽石屋﹞黃K金珍珠戒指
OD029350-﹝鑽石屋﹞15mm南洋珍珠鑲紅寶墜子
PF037634-﹝鑽石屋﹞粉色珍珠黃k金耳環
PF036900-﹝鑽石屋﹞氣質女神珍珠耳環
Total 106 , 2 / 16
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 spacer
品牌故事

品牌故事

Brand Story

優質美鑽

優質美鑽

Quality

款式設計

款式設計

Design

貼心服務

貼心服務

Service